September 29, 2015

Read the article here (in Swedish)

Knutte Wester tar i dag emot Länsmuseet Gävleborgs stora, nyinstiftade stipendium.

Det förtjänar att sägas mycket tydligt: Man kunde inte valt en mer aktuell pristagare. Man kunde inte valt ett mer angeläget konstnärskap. 

Knutte Wester...

Please reload

© 2019

Knutte Wester is Represented by Gallery Andersson/Sandström