November 2, 2011

Read the article here (in Swedish)

Knutte Westers starka flyktingdrama på länsmuseet är ett tecken på att konsten åter har landat i verkligheten.

Övertygande bildkonst bör, utöver det estetiska och analytiska, också ha ett innehåll som berör många människor. Därför är de...

Please reload

© 2019

Knutte Wester is Represented by Gallery Andersson/Sandström