October 26, 2011

Read the article here (in Swedish)

Knutte Westers tilltal är direkt och okomplicerat, uttrycket är tydligt och starkt. Det handlar om barn i nöd och det bör man inte linda in i några obegripliga formuleringar. 

 
     Den asylsökande, åttaårige Gzim från Kosovo blir...

Please reload

© 2019

Knutte Wester is Represented by Gallery Andersson/Sandström