top of page

Gothenburg Film Festival about the film A Bastard Child


About 670 expressive watercolor and ink paintings come to life in a moving story about Hervor, who was born in 1909 as the daughter of an unmarried mother. It took the director and artist Knutte Wester (Gzim Rewind, GFF 2012) four years to complete the pictures that depict his grandmother's upbringing in an unjust and undemocratic Sweden. Her mother was thrown out of her parents' home and while Hervor was growing up in different families and children's homes—unwanted and despised by society—her mother tried to get by as a servant and cook. This historical tale leads up to the present, when these matters are still highly relevant. A Bastard Child is a film that powerfully marks the weight of children's rights, something that unpleasantly enough has begun to be questioned in today's societal climate.

---

Omkring 670 expressiva målningar i akvarell och tusch kommer till liv i en drabbande berättelse om Hervor, som 1909 föds som dotter till en ogift mamma. Det tog regissören och konstnären Knutte Wester (Gzim Rewind, GFF 2012), fyra år att färdigställa bilderna som skildrar hans farmors uppväxt i ett orättvist och odemokratiskt Sverige. Hennes mor fördrevs från föräldrahemmet och medan Hervor växte upp i olika familjer och barnhem, oönskad och föraktad av samhället, försökte hennes mamma försörja sig som tjänsteflicka och kokerska. Den historiska berättelsen leder oss fram till nuet, där dess ännu aktuella betydelse belyses. Horungen är en film som kraftfullt markerar vikten av barns rättigheter, något som obehagligt nog åter börjat ifrågasättas i dagens samhällsklimat.

bottom of page